Dubbelklik om te beginnen met typen

PsyForce

                                                                       Samen Werkt!

Lees de informatie aandachtig maar bel ons gerust als u en vraag heeft of als u meer weten wil over ons aanbod.

Psy-Force is er op gericht een zo goed en volledig mogelijke zorgaanbod te bieden binnen de Basis GGZ.

Het betreft een kleine praktijk met de praktijkruimte naast het woonhuis. De ruimte is ook beschikbaar als gespreksruimte voor collega's en zo werken we met verschillende psychologen in deze ruimte samen. Op die manier kunnen wij een gevarieerd aanbod bieden binnen de praktijk. U kan bij ons terecht voor behandeling binnen de leeftijdsgroep vanaf ongeveer 13 jaar tot aan de ouderdom. 

Als de behandelaar van een cliĆ«nt langer dan 3 weken afwezig is wordt  een collega gevraagd waar te nemen. 

Er is momenteel een wachtlijst van 12 weken.


Wat betreft onze professionele ontwikkeling bekwamen wij ons steeds verder naar de huidige maatstaven van behandeling en volgen daarom regelmatig bijscholing. 

Wij horen het graag als u tevreden bent over onze behandelingen maar ook als u aandacht wil vragen voor iets dat beter kan staan wij u graag te woord, op deze manier kunnen wij de praktijk en onszelf verder ontwikkelen. We zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NVGzP en bij de vereniging EMDR Nederland.


De behandelingen zijn gebaseerd op van verschillende technieken zoals:

-Cognitieve-gedragstherapie waaronder Schema gerichte therapie.

-EMDR traumabehandeling, dit is momenteel de eerste keus traumabehandeling. 

Informatie hierover is te vinden is op de site www.emdr.nl en op de praktijk zijn folders beschikbaar voor zowel jeugd als volwassenen.

-Groepstrainingen zijn mogelijk en zullen gaat starten mits er voldoende aanmeldingen zijn. U kan hierbij denken aan vaardigheidstrainingen voor jeugd of voor volwassenen.


Als u gedurende de behandeling in emotionele nood komt kan u telefonisch contact opnemen met de behandelaar en indien nodig na telefonisch contact hierover ook bij de praktijk terecht. Mocht deze onverhoopt niet bereikbaar zijn dan verwijzen wij naar het nummer van de huisartsendienst 0900-1120112 voor directe ondersteuning.


TARIEVEN

De prijs van een particulier consult is 90 euro per gesprek. Voor minima is er een aangepast tarief in overleg mogelijk.

 

Met de meeste grote zorgverzekeraars zijn er contracten afgesloten voor de praktijk. Kijk na of uw verzekering behandeling bij PsyForce dekt. Dit kan u doen door hen te bellen of door bij de zorgzoeker op de site van uw verzekering  op adres te zoeken naar een psycholoog voor de basis-ggz. Als de praktijk vermeld wordt op de site heb ben we een contract met deze verzekeraar.

Indien U verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekeraar en u wordt naar ons verwezen door uw huisarts dan en komt u vanuit der basisverzekering in aanmerking voor vergoeding. Sommige budgetpolissen beperken echter de vergoeding. Wij raden u aan hierover vooraf te informeren bij de zorgverzekeraar.

Indien wij geen contract hebben kunnen afsluiten met uw zorgverzekeraar wordt er een deel van de kosten vergoed en dit verschilt per verzekeraar. U zal dan het resterende bedrag zelf moeten betalen. We verwijzen voor de exacte bedragen naar de site van uw zorgverzekeraar.

De zorg binnen de praktijk wordt als volgt gemonitord. In het intakegesprek stellen wij in overleg met u de behandeldoelen. U vult daarna online een vragenlijst door middel waarvan wij de ernst van uw klachten meten.

Na ongeveer 4 maanden is er een tussenevaluatie waarin we deze doelen evalueren en eventueel ook nieuwe doelen stellen. De tweede helft van de behandeling werken we aan deze doelen en na maximaal 12 maanden ronden we de behandeling af en dan meten we ook het effect van de behandeling door middel van een vragenlijst (ROM) die u weer online kan invullen.


Contracten met  zorgverzekeraars in 2018:
Menzis, Zilverenkruis Achmea, de Friesland, DSW, CZ, coƶperatieve VGZ, e.a. 


REKENVOORBEELD

De huisarts verwijst u voor een behandelindicatie ''middel ernstige depressie" door naar de Basis-GGZ. 

Voor de totale behandeling hanteert  de zorgverzekeraar een vast tarief. U kan de tarieven per indicatie  terugvinden op de site van uw eigen zorgverzekeraar. 

Als onze praktijk een contract heeft afgesloten met bv CZ, en dat is het geval, krijgt u de behandeling volledig vergoed.

Hebben wij echter geen contract met uw verzekeraar dan kan het zijn dat u over de gehele behandeling, afhankelijk van de regels die uw verzekeraar hanteert voor niet gecontracteerde zorgaanbieders, 25% van de kosten van de behandeling zelf moet dragen. Ook voor informatie daarover verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.


 
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.